Strona główna Kolekcja kapsli Kapsle na wymianę
O nas Księga gości Nowe kapsle

O KOLEKCJI

UWAGI OGÓLNE

W kolekcji znajdują się kapsle od piwa, a także kapsle od napojów zawierających piwo i od napojów słodowych. Kapsel przyporządkowany jest do browaru, w którym powstało zamykane nim piwo. Wyjątkiem od tej zasady są kapsle z polskich rozlewni.

KAPSLE POLSKIE

Przy kapslach o podobnych wzorach, jako kapsle różne uznajemy kapsle różniące się sygnaturami. Jeżeli takie kapsle mają podobne sygnatury, za różne uważamy kapsle o innym położeniu, wielkości, kolorze sygnatur lub cyfr.

Zbieramy również kapsle z nadrukiem wewnątrz (tzw. odwrotki), oraz kapsle z nadrukiem na właściwym wzorze lub na kapslu bez wzoru.

Zbieramy także kapsle próbne, niezależnie od tego czy zamknięto nimi piwo, czy nie znalazły się na butelce z piwem. Zbieramy niedodruki i błędodruki, o ile takie kapsle znalazły się na piwie wprowadzonym do sprzedaży.

Technika wykonania druku na kapslu nie ma dla nas znaczenia.

Zbieramy również kapsle, których wzór stanowi papierowa nalepka na kapsel (za wyjątkiem nalepek w formie banderoli).

Jeśli ten sam wzór kapsla stosowany jest przez kilka browarów (jednocześnie lub w różnym czasie), kapsel przyporządkowany jest do jednego ze stosujących go browarów.

Nie zbieramy kapsli z browarów domowych, kapsli kolekcjonerskich (prywatnych - wydawanych przez kolekcjonerów i tzw. kapsli giełdowych lub okolicznościowych), chociażby zostały okazjonalnie założone na butelki z piwem. Nie zbieramy również kapsli innych niż wymienione w poprzednim zdaniu, które powstały przy współudziale osób prywatnych i nie zostały po wyprodukowaniu (w ilości zbliżonej do wielkości produkcji) założone przez browar na butelki z piwem i skierowane do normalnej dystrybucji.

KAPSLE ZAGRANICZNE

Zbieramy kapsle różniące się wzorem.

Nie zbieramy kapsli o podobnym wzorze, różniących się sygnaturą lub nadrukiem wewnątrz kapsla.(c) 2004 by Marek Mazur. Wszelkie prawa zastrzeżone